آدا به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی آدا - نام دختر

آدا : پاداش مینوی, فرشته توانگری

معنی اسامی مشابه

آدا : پاداش مینوی, فرشته توانگری
آداد : مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، خدای هوا، توفان و باران
آدان : مفید سودمند
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا