آذربو به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی آذربو - نام دختر

آذربو : بته ای با گلهای تکی زرد رنگ که در نواحی کویری و کناره های آبهای شور می روید

معنی اسامی مشابه

آذربو : بته ای با گلهای تکی زرد رنگ که در نواحی کویری و کناره های آبهای شور می روید
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا