آذین به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی آذین - نام پسر

آذین : نام فرمانده لشگر بابک خرمدین, تزیین , آرایش

معنی اسامی مشابه

آذینگل : زینت گل, زیورگل - کنایه از زیبایی بسیار زیاد
آذین گل : زینت گل، زیورگل - کنایه از زیبایی بسیار زیاد
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا