آرمین به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی آرمین - نام پسر

آرمین : آرام گرفتن , دلیر , جنگجو , پسر کیقباد پادشاه پیشدادی

معنی اسامی مشابه

آرمیندخت : دختر آرمین
آرمینی : سپهسالار یزگرد سوم پادشاه ساسانی
آرمین دخت : دختر آرمین
آرمینا : دختر همیشه پیروز - بانوی مقتدر - الهه زیبایی
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا