آپام به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی آپام - نام دختر

آپام : نام همسر داریوش اول پادشاه هخامنشی

معنی اسامی مشابه

آپامه : خوشرنگ و آب . دختر اردشیر دوم هخامنشی
آپامنه : نام دختر یکی از فرماندهان ایرانی در زمان سلوکیان
آپام : نام همسر داریوش اول پادشاه هخامنشی
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا