ارش به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی ارش - نام پسر

ارش : آرش،عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است

معنی اسامی مشابه

ارشان : شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
ارشک : نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
ارشکان : کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی
ارشانوش : از نام نامه نخعی
ارشا : راست و درست
ارشاسب : دارنده اسبهای نر
ارشك : نام نخستین پادشاه اشكانی
ارشین : از شاهدخت های هخامنشی
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا