باشو به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی باشو - نام پسر

باشو : در گویش خوزستان بچه ای که تقاضای ماندنش را از خداوند دارند

معنی اسامی مشابه

باشوان : نام کوهی در بانه، آشیانه (نگارش کردی : باشوان)
باشور : جنوب(نگارش کردی : باشور)
باشوک : نوعی پرنده شکاری(نگارش کردی : باشوک)
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا