بروا به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی بروا - نام پسر

بروا : اعتقاد(نگارش کردی : بڒوا)

معنی اسامی مشابه

بروار : آن قسمت از دامنهکوه که زیباترین قسمت آن می‏باشد ، نام منطقهای در کردستان نزدیک عمادیه(نگارش کردی : بهروار)
بروان : پیش بند(نگارش کردی : بهروان)
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا