برین به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی برین - نام پسر

برین : پیشین ، عریض، پهناور(نگارش کردی : بهرین)

معنی اسامی مشابه

بریندار : زخمی ، تخلص شاعر معاصر «محمد رستمی»(نگارش کردی : بریندار)
برینداره : آمبولانس(نگارش کردی : برینداره)
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا