بزرگ به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی بزرگ - نام پسر

بزرگ : والا، برجسته، نام شاعری کرد (نگارش کردی : بوزۆرگ)

معنی اسامی مشابه

بزرگ امید : بسیار امیدوار، نام معلم خسرو پرویز پادشاه ساسانی
بزرگ : والا، برجسته، نام شاعری کرد (نگارش کردی : بوزۆرگ)
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا