بناو به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی بناو - نام دختر

بناو : نوعی درخت محکم و سخت که به خاطر سنگینی به زیر آب فرو می‏رود(نگارش کردی : بناو)

معنی اسامی مشابه

بناوان : کدبانو، خانهدار(نگارش کردی : بنهوان)
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا