بهی به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی بهی - نام دختر

بهی : به (میوه)

معنی اسامی مشابه

بهی : به (میوه)
بهین بانو : مرکب از بهین( بهترین) + بانو
بهین دخت : مرکب از بهین( بهترین) + دخت( دختر)
بهینه : بهترین، خوبترین
بهیز : نیرومند(نگارش کردی : بههێز)
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا