بهین به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی بهین - نام دختر

بهین : بهترین , نیکوترین

معنی اسامی مشابه

بهین بانو : مرکب از بهین( بهترین) + بانو
بهین دخت : مرکب از بهین( بهترین) + دخت( دختر)
بهینه : بهترین، خوبترین
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا