خرام به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی خرام - نام دختر

خرام : رفتاری همراه با ناز و زیبایی ، وفای به وعده ، خبرخوش، مژده

معنی اسامی مشابه

خرام : رفتاری همراه با ناز و زیبایی ، وفای به وعده ، خبرخوش، مژده
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا