روشن به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی روشن - نام پسر

روشن : تابان , درخشان

معنی اسامی مشابه

روشن : تابان , درخشان
روشنك : دختر دارا
روشن چهر : آن که چهره ای روشن و تابان دارد
روشن رخ : روشن چهر
روشن مهر : خورشید درخشان
روشنا : نور، روشنایی
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا