سامیا به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی سامیا - نام پسر

سامیا : نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان

معنی اسامی مشابه

سامیا : نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان
سامیان : نام روستایی در نزدیکی اردبیل
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا