سی سی به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی سی سی - نام دختر

سی سی : کام کامروا - مادر داریوش سوم - دختر اُستان برادر اردشیر دوم

معنی اسامی مشابه

سی سیماک : نام یکی از سرداران پارسی داریوش هخامنشی
سی سی کام : کامروا
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا