شیرین به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی شیرین - نام دختر

شیرین : مطبوع و گوارا , معشوقه خسرو پرویز

معنی اسامی مشابه

شیرین بانو : زن شیرین و حساس
شیرین دخت : دختر شیرین
شیرین گل : از نام های برگزیده
شیرین جهان : مرکب از شیرین( مطبوع، دلنشین) + جهان، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا