فرید به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی فرید - نام پسر

فرید : بی همتا

معنی اسامی مشابه

فریده : پرارزش
فریدون : دارای شکوهی اینچنین , پادشاه پیشداری که بر ضحاک ماردوش غلبه کرد
فریدخت : دختر بی همتا
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا