فرین به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی فرین - نام دختر

فرین : ستوده , یگانه , شکوه دین , مخفف فروردین ماه اول بهار

معنی اسامی مشابه

فریناز : عشوه گر , پریناز
فرینوش : شکوه شیرین
فرینام : دارای نام با شکوه و زیبا
فرین دخت : مرکب از فرین+ دخت( دختر)
فرینا : با شکوه، شکوهمند
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا