مهری به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی مهری - نام دختر

مهری : منسوب به مهر , منسوب به خورشید

معنی اسامی مشابه

مهریار : دوست خورشید
مهریاد : یادگار خورشید ، مرکب از مهر و یاد
مهریز : زیباروی کوچک - ماه کوچک
مهرین : مهر( خورشید یا محبت) + ین( پسوند نسبت)،نام آتشکده ای در قم
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا