هوم به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی هوم - نام پسر

هوم : گیاه مقدس

معنی اسامی مشابه

هومن : نیک اندیش , نیک منش
هوم : گیاه مقدس
هومَت : اندیشه نیك
هومهر : دوست
هوما : مرغ سعادت، فرخنده (نگارش کردی : هۆما)
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا