ورزا به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی ورزا - نام پسر

ورزا : نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی

معنی اسامی مشابه

ورزاک : نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی
ورزان : محافظ، نگهبان ، فصلها(نگارش کردی : وهرزان)
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا