پانته به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی پانته - نام دختر

پانته : آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد

معنی اسامی مشابه

پانتهآ : پایدار, نام زن آریاسب, سردار نامدار کوروش بزرگ
پانته‌آ : پایدار, نام زن آریاسب, سردار نامدار كوروش بزرگ
پانته : آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا