کیقباد به انگلیسی و فارسی

 
نام مورد نظر را وارد کنید

نام و اسم ترجمه و معنی کیقباد - نام پسر

کیقباد : پادشاه محبوب , پدر کیکاوس و سر سلسله کیانیان

معنی اسامی مشابه

کیقباد، کیغباد : از شخصیتهای شاهنامه، نام نخستین پادشاه کیانی ایران از نژاد فریدون
مدیریت اجرایی MBA

کلاس DBA

کلاس زبان

مدیریت فروش و بازاریابی

آزمون وکالت آزمون سردفتری

مدیریت پروژه پیشرفته PM

مدیریت ساخت و اجرا

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی  اقامت و مهاجرت و اعزام دانشجو دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد لیست مشاغل لغت نامه دهخدا